Lille My er min favorit, når det kommer til karakterer fra Mummitroldene. Hvem er din?

lille my

Little My is my favourite from the Moomins. Do you have a favourite Moomin character?